Pakiety medyczne dla pracowników opodatkowane

Pakiety medyczne dla pracowników opodatkowane!

 

Uchwała pełnej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10) ostatecznie rozwiewa wątpliwości i kończy długoletni spór o to, czy abonamenty medyczne powinny stanowić przychód po stronie pracownika i zostać opodatkowane, czy nie. Teraz nastąpić powinno ujednolicenie interpretacji w tej kwestii.

 

NSA podjął uchwałę, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy. A zatem przychód z tego „nieodpłatnego świadczenia” podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem przy tym jest nie tylko konkretna usługa medyczna, jaką pracownik może otrzymać, ale również sama możliwość skorzystania z niej.

Nie wszyscy zatrudnieni mają prawo do takich pakietów. Są firmy, które ich nie fundują swoim pracownikom. Również pracownicy nie mają obowiązku przyjęcia od pracodawcy oferowanej korzyści w postaci abonamentu medycznego, gdyż podatek od niego zostałby potrącony od płacy.

Organy podatkowe mogą teraz próbować skutecznie dochodzić należnego podatku również wstecz. Firmy wykupujące dla zatrudnionych abonamenty medyczne (niezwiązane z tzw. medycyną pracy), a dotąd nie zaliczające wartości abonamentu do ich wynagrodzeń i nie odprowadzające od tego podatku, powinny więc skorygować wszystkie deklaracje PIT swoich pracowników do 5 lat wstecz i deklaracje ZUS oraz odprowadzić zaległy podatek i uregulować zaległości wobec ZUS. Pracownicy, którzy nie pracują już w tych przedsiębiorstwach, winni zaś sami skorygować stare deklaracje i doliczyć te „nieodpłatne świadczenia” do przychodów z umowy o pracę. Wartość zakupionych nieodpłatnych świadczeń należy ustalić według cen zakupu. Jeśli pracodawca wykupił usługi dla wielu pracowników, to aby ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia przypadającego na poszczególnego uprawnionego, trzeba podzielić tę cenę przez liczbę uprawnionych.

Co gorsza, uchwała NSA może stanowić dla fiskusa pokusę do opodatkowania wszelkich świadczeń dla pracowników o podobnym charakterze (np. organizacji imprez integracyjnych).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków