Identyfikator podatkowy

 

Identyfikator podatkowy

Na jakich drukach podatnik musi teraz dokonywać zgłoszenia lub aktualizacji swych danych w urzędzie skarbowym?

 

Od 1 stycznia 2012 r.1 dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT – jedynym identyfikatorem podatkowym stał się nr PESEL. W przypadku tych osób pozostał jedynie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, której można dokonać zarówno w składanej deklaracji lub w każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Jeśli jednak podatnik chce dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, mimo braku obowiązku do założenia deklaracji czy innego dokumentu, może zgłosić taki adres na formularzu ZAP-3. Na formularzu ZAP-3 można także zgłosić numer rachunku bankowego, jeżeli np.: podatnik chce uzyskać zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, a nie za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Od początku 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym jest zatem:

 1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło też w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych2. W rozporządzeniu określone zostały wzory formularzy:

 • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącego podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),

 • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),

 • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

oraz

 • załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2:

  • informacji o rachunkach bankowych (NIP-B),

  • informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C)

 • załączników do zgłoszenia NIP-2:

  • informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2A),

  • informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

 

1 z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016)

 

2 Dz.U. Nr 298, poz. 1765

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków