Niepełnosprawny pracuje dłużej

 

Słyszałem, że od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych. Kiedy zastosowanie znajdzie do nich skrócona norma czasu pracy?

W wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają pracować w pełnym wymiarze (przez 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo). Nowe przepisy dają co prawda niepełnosprawnym – na podstawie zaświadczenia od lekarza o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy - możliwość powrotu do skróconego, 7-godzinnego dnia pracy (35 godzin w tygodniu), lecz nie wiadomo, jakie kryteria musi spełnić pracownik, żeby móc pracować krócej. Nie przewidziano także żadnego mechanizmu kontroli czy odwołania od decyzji lekarza.

Pracownik, który chce skorzystać ze skróconego czasu pracy, musi złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten skierował go na badania na koszt firmy.

Ponadto od 1 stycznia 2012 r. status zakładów pracy chronionej mogą uzyskać podmioty, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (do tej pory było to odpowiednio 40% i 10%).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków