Kwotowa waloryzacja

 

W marcu br. każdy z 9 mln emerytów i rencistów dostanie 71 zł podwyżki. Wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).


O tę kwotę podwyższone będą także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe: zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Jednak waloryzacja emerytur i rent w swym założeniu ma na celu zachowanie ich realnej wartości i niedopuszczenie do stopniowego zmniejszania siły nabywczej emerytur w wyniku inflacji.

Waloryzacja obejmie też podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r. kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:

  • 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

  • 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W propozycji rządowej przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji (104,8%). Wskaźnik ten będzie miał też zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków