Konferencja SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych, przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

  • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
  • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
  • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
  • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
  • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
  • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu. Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest Doroczna Konferencja SOOIPP.

W dniach 23-25 maja  br odbędzie się w Łodzi XXIV Konferencja – „FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY”. W organizacji przedsięwzięcia naszymi partnerami są: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk w zakresie teorii jak i praktyki związanej z finansowaniem i rozwojem działalności w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) takich jak parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii czy ośrodki szkoleniowo-doradcze.

Podczas sesji konferencyjnych będą dyskutowane zagadnienia finansowania innowacji w kontekście rozwoju regionalnego w wymiarze strategicznym jak i tym praktycznym poprzez pokazanie dobrych praktyk w finansowaniu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości i ich klientów – Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jedynie poprzez dynamiczny rozwój regionów możemy dążyć do konkurowania na rynku europejskim a innowacyjność jest podstawową siłą napędową dla wzrostu gospodarczego. W ostanim dniu konferencji zaplanowano sesje warsztatowe dotyczące kwestii mierzenia efektywności i standardów działania OIiP.

Jak co roku konferencja przyciąga szereg wydarzeń towarzyszących takich jak szkolenia i spotkania przedkonferencyjne, sesje naukowe, seminaria. W tym roku goście będą mogli zwiedzić BioNanoPark – centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu zlokalizowane w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym a także uczestniczyć w Gali wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu InnoFirma „Parkowe Orły” w pięknych wnętrzach Pałacu Poznańskiego w Łodzi.

Uczestnikom Doroczne Konferencje SOOIPP kojarzą się z doskonałą atmosferą, która pobudza i inspiruje do dalszego działania. Obecność gości zagranicznych pozwala na przyglądanie się jak działają ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w innych obszarach geograficznych. W tym roku będzie uczestnikiem Konferencji gość z Kuwejtu.

Konferencja SOOIPP przyczynia się do umacniania sieciowania działań OIiP i jest to jeden z najważniejszych elementów działalności. Zapraszamy do Łodzi i jako Organizatorzy dołożymy wszelkich starań aby charakter XXIV Konferencji był wyjątkowy. Rejestracja na stronie: www.sooipp.org.pl

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków