Dotacje na założenie działalności

Dotacje na założenie działalności – wybór optymalnej opcji

Rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić kluczowy punkt w karierze zawodowej dla wielu osób. Niekoniecznie innowacyjny pomysł, lecz determinacja połączona z pasją i odpowiednie przygotowanie stanowią solidne fundamenty pod długofalową realizację celów biznesowych.

 

W przypadku gdy rozważamy rozpoczęcie działalności gospodarczej lub nasze hobby czy zajęcie powoli przeradza się w zarobkową, zorganizowaną i ciągłą działalność, przed formalizacją działalności gospodarczej warto sprawdzić, czy możemy skorzystać z wsparcia finansowego i doradczego na dany cel.

Podobnie jak w przypadku dotacji inwestycyjnych, główną determinantą wyboru finansowania początkowych wydatków jest wartość możliwej do uzyskania dotacji. W latach 2007-2014 średnia wartość dotacji UE w ramach 6.2 POKL wynosiła 40 tys. zł, natomiast w przypadku funduszy z UP maksymalna wartość dotacji to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jednak wartość pomocy jest ustalana przez konkretny PUP i ich praktyczna wartość oscyluje w granicach 15-16 tys. złotych.

Mimo, iż kryterium dochodowe jest głównym motorem napędowym korzystania z dotacji, warto spojrzeć na dofinansowanie z UE oraz UP poprzez pryzmat pozostałych kryteriów i opcji.

Kryterium

Dotacje z UE

Dotacje z UP

Grupy docelowe

określone w wytycznych programowych, najczęściej kobiety, bezrobotni, osoby 50+ oraz niepełnosprawni

osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy

Okres trwałości

2 lata

1 rok

Zabezpieczenia

Brak

poręczenie, weksel

Przygotowanie merytoryczne

wsparcie szkoleniowe + indywidualne doradztwo

brak

Wsparcie pomostowe

finansowe/doradcze

brak

wkład własny

brak wymogu

brak wymogu

 

Kontynuacja dotacji na założenie działalności z UE jest uwzględniona w perspektywie unijnej na lata
2014-2020, a szczegółowe wytyczne pojawią się w dokumentach poszczególnych instytucji realizujących.

Porównując dotacje z UE oraz UP, należy wskazać, iż efektywność ekonomiczną posiadają dotacje z UE ze względu na wyższe dofinansowanie oraz wsparcie szkoleniowe, jednakże wybór odpowiedniej formy wsparcia powinien być każdorazowo podyktowany indywidualnymi przesłankami, a także kryterium grupy docelowej. Aby lepiej dopasować formę wsparcia, warto umówić się na spotkanie z biurem księgowo-podatkowym, które oprócz wskazania informacji o przyszłych dotacjach, udzieli także fachowej porady na temat optymalnej formy opodatkowania, zwrotu wydatków na kasy fiskalne czy pomoże opracować strategię biznesową w oparciu o stosowne regulacje.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków