Mniej zwolniej z kas fiskalnych

 

Mniej zwolnień z kas fiskalnych

 

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących1 wykaz czynności korzystających ze zwolnienia uległ znów zawężeniu. Przykładowo w załączniku do rozporządzenia nie ma już zwolnienia dotyczącego ilości transakcji i odbiorców.

 

Miało ono zastosowanie w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie były spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Podatnicy, którzy korzystali z powyższego zwolnienia na podstawie załącznika, mogą obecnie skorzystać z innych zwolnień, o ile spełniają wskazane dla nich warunki, np. mieszczą się w limicie obrotów 20.000 zł bądź świadczą usługi, za które zapłata następuje w formie bezgotówkowej, i prowadzona jest ewidencja tych świadczeń.

Jeżeli nie spełniają warunków, aby korzystać z innych zwolnień, a świadczą nadal usługi na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, to mają obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r.

Zakres czynności wyłączonych ze zwolnień - bez względu na obrót - został rozszerzony o świadczenie usług;

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tzn. notarialnych),

  • doradztwa podatkowego,

  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

1 Dz.U. z 2014 r. poz. 1544.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków