Nazwy towarów na paragonach fiskalnych

Treść paragonu, jaki otrzymuje konsument, musi pozwolić na jednoznaczne identyfikowanie towarów jakie nabył. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia w sprawie kas fi­skalnych, paragon fiskalny powi­nien zawierać nazwę towaru.

 

Prze­pisy prawa podatkowego nie de­finiują pojęcia „nazwa towaru” oraz nie określają źródła stosowa­nia tych nazw, jednakże przez na­zwę towaru należy rozumieć nazwę jednostkową – tj. nazwę mającą tyl­ko jeden desygnat. Określenie pra­widłowej nazwy towaru ma speł­niać cele fiskalne, dla jakich podat­nik został zobowiązany do ewiden­cjonowania obrotu. Umieszczona na paragonie fiskalnym nazwa to­waru nie może być bardzo ogól­na, nie może to być grupa towa­rowa. Nazwa towaru musi być tak zapisana, by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedawanego towa­ru. Należy zauważyć, że im szer­szy asortyment w danej grupie to­warów, tym bardziej szczegóło­wo trzeba określać nazwy towarów w celu prawidłowej identyfikacji. Podatnicy powinni bezwzględnie zweryfikować nazwy, jakie umiesz­czają na paragonach, ostanie wy­roki sadów administracyjnych są niekorzystne, a organy podatko­we praktycznie przy każdej kon­troli sprawdzają prawidłowość sto­sowania nazw. Nie ochroni podat­nika powoływanie się na korzysta­nie z praw nabytych; jeśli podatnik w poprzednich latach stosował na­zwy, które organy podatkowe tole­rowały, to przy najbliższej kontro­li może się jednak okazać, że brak szczegółowej nazwy narusza pra­wo, a podatnik zostanie ukarany mandatem.

 

Argumentami, których podatnicy mogą używać na usprawiedliwie­nie braku wystarczającej szczegó­łowości nazwy towarów, są ograni­czenia wynikające z ilości znaków, jakie można wprowadzić dla na­zwy towaru, oraz ograniczone ilo­ściowo możliwości zapamiętania przez kasę nazw towarów. Zgod­nie z rozporządzeniem dla nazwy towaru ilość znaków nie może być mniejsza niż 12. Producenci kas zazwyczaj umożliwiają wpisywanie od 16 do 40 znaków. Rozporządze­nie nie określa minimalnej ilości towarów, jakie kasa powinna za­pamiętać. Kasy zazwyczaj umożli­wiają wprowadzenie i zapamiętanie od 700 do 250 000 pozycji asorty­mentowych.

 

 

Przykłady stosowania nazw:

Nieprawidłowo Prawidłowo

 

Prasa

Gazeta Przyjaciółka

Gazeta Polityka

Gazeta CHIP

 

Wyroby tytoniowe

Papierosy Sport

Cygara LORD

Tytoń Fajkowy Jedwab

 

Pieczywo

Chleb żytni

Bułka grahamka

Bagietka

 

Ciasto

Keks KRAK

Babka piaskowa

Tort śmietanowy

 

Napój

Fanta

Sok jabłkowy JUPI

Woda mineralna DANCE

 

Wędliny

Kiełbasa podwawelska

Pasztet drobiowy

Boczek babuni

 

Mięso

Karczek b/k

Polędwica wołowa

Kostka gulaszowa

 

Spodnie

Spodnie męskie

Spodnie dziecięce

Spodnie 3/4 damskie

 

Buty

Trzewik męski

Trepki unisex

Sandał BRASIL

 

Kosmetyki

Dezodorant męski REX

Krem po oczy ZORZA

Tonic +20

 

Gwoździe

Gwoździe szewskie TEX

Gwoździe papiaki

Gwoździe 1 cal

 

Akcesoria samochodowe

Pokrowce FIAT UNO

Kołpaki 15 cali

Zapach choinka

 

Środki czystości

Maseczka przeciwpyłowa

Okulary MAX

Fartuch spawalniczy

 

Wyroby czekoladowe

Czekoladki kasztanki

Czekolada z orzechami JEDYNA

Baton JUCHAS

Michał Cielibała

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków