Dowód osobisty jest już za darmo

Od 1 stycznia 2010 r. uchylo­no przepis ustawy o ewiden­cji ludności i dowodach osobi­stych przewidujący, iż dowód osobisty wydaje się po uisz­czeniu należnej opłaty stano­wiącej równowartość kosztów jego wydania.

 

Za nowy dowód osobisty nie bę­dziemy płacić niezależnie od tego, czy ubiegamy się o niego po raz pierwszy, czy ponownie (np. po zgubieniu lub kradzieży). Bezpłat­nie otrzymamy dowód też w razie konieczności jego wymiany z po­wodu zmiany danych w nim wpi­sanych. Dotąd opłata za wydanie dowodu wynosiła 30 zł. Sam fakt dopełnienia obowiąz­ków urzędowych z tym związa­nych jest wystarczającą barierą dla masowej wymiany –tych do­kumentów uznał prawodawca. Opłata ta stanowiła dochód bu­dżetu państwa, więc zmiana bę­dzie kosztować budżet państwa 35 mln zł.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków