Reklama nie zasłoni okna mieszkania

Minister Infrastruktury zmie­nił rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użyt­kowania budynków miesz­kalnych . Zmiany przepisów pozwolą wyeliminować ne­gatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania nośników reklamowych.

 

Budynek mieszkalny wielorodzin­ny, zgodnie z wprowadzoną ogól­ną zasadą, powinien być użytko­wany w taki sposób, żeby nie było ograniczane oświetlenie dzienne mieszkań. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji. Zmiany umożliwiają więc instalo­wanie urządzeń, które są związane z użytkowaniem budynku czy miesz­kania (np. krat, rolet lub zabudowy balkonów), a także urządzeń i no­śników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytko­waniem budynku lub mieszkania na ścianach bez okien, na oknach kla­tek schodowych lub lokali użytko­wych a więc o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.  Odwołując się do uzasadnionej ja­kości życia mieszkańców budyn­ków mieszkalnych wielorodzinnych oraz biorąc pod uwagę istnieją­ce stosunki zobowiązaniowe, obję­to regulacją także urządzenia i no­śniki reklamowe oraz inne urządze­nia niezwiązane z użytkowaniem  budynku lub mieszkania zainstalo­wane przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed 19 grudnia 2009 r.. Wprowadzono jednak odpowiednio długi czas dla zarządców budynków na dostosowanie się do nowych wy­mogów – najpóźniej do 19 czerwca 2011 r.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków