Można spóźnić się miesiąc z zapłatą…

Niezgodne z prawem jest postanowienie umowy, że operator może rozwiązać umowę z konsumentem, który ma tylko miesiąc opóźnienia w regulowaniu swojego rachunku. Rozwiązanie umowy może na­stąpić, jednak zawsze musi być zgodne z procedurą i dobrymi obyczajami.


Sprzeczna z prawem jest nie sama możliwość rozwią­zania umowy ze skutkiem natych­miastowym, lecz fakt, iż ma ją je­dynie operator, a klientowi takie­go prawa się odmawia. – Takie wnioski płyną z 2 orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu­mentów.

Zakwestionowane przez SOKiK postanowienia umowne trafiły do rejestru klauzul niedo­zwolonych, których nie wolno sto­sować.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków