Kto w 2010 r. musi mieć kasę fiskalną?

Minister Finansów przedłużył do końca 2010 r. okres obowiązywania dotychczasowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Ustawodawca zdążył bowiem poprawić przepis dający mu takie uprawnienia.

 

Tak jak dotąd, kas fiskalnych nie muszą instalować firmy, których obroty (sprzedaż netto, bez VAT) nie przekraczają 40 tys. zł. Niższy limit obowiązuje firmy założone w 2010 r. Wynosi on 20 tys. zł. Chodzi o sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia­łalności gospodarczej oraz rolni­ków ryczałtowych, gdyż tylko taka obliguje przedsiębiorcę do prowa­dzenia ewidencji obrotu i kwot po­datku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy, któ­rzy już stracili prawo do zwolnienia z tego obowiązku, nie mogą do nie­go powrócić. W § 4 rozporządzenia podano przypadki, kiedy zwolnień z obo­wiązku ewidencjonowania za po­mocą kas nie stosuje się bez wzglę­du na wysokość osiąganych obro­tów. Chodzi m.in. o świadczenie usług przewozów regularnych i nie­regularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia. Nowe rozporządzenie z 23 grudnia 2009 r. (Dz.U. 224, poz. 1797) w załączniku zawiera też katalog czynności, które nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy. Dzięki temu kas nie muszą instalować np. księgowi, prawnicy, lekarze, firmy kurierskie, telekomunikacyjne i sprzątające oraz rikszarze. Ponadto kas fiskalnych nie muszą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi dla niewielkiej liczby kontrahentów, o ile wykonali maksymalnie tylko 50 usług w 2009 r., a każde świadczenie usługi jest dokumentowane fakturą. Ze zwolnienia tego skorzystają też podatnicy rozpoczynający działalność w 2010 r. Gdy jednak pierwszą sprzedaż wykonają w drugim półroczu, to liczba ich usług do końca roku nie może przekroczyć 25, a liczba odbiorców 10. Sklepy wysyłkowe dostarczające swoje towary pocztą lub przesyłkami kurierskimi tej obejdą się bez kas, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty czy banku na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej dostawy zapłata dotyczy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków