Ceny

Sejm przyjął nowelizację ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej.

 

Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzę­dowej przedsiębiorca nie będzie musiał określać, w formie pisem­nej (i jeśli to możliwe - w postaci elektronicznej), w sposób dostępny dla kupującego, szczegółowej cha­rakterystyki jakościowej towaru (usługi). Przedsiębiorca nie będzie też zmuszony do obniżenia ceny w przypadkach, gdy towar nie posiada wymaganych cech, okre­ślonych w szczegółowej charakte­rystyce jakościowej, albo posiada wady lub uszkodzenia. Organy kontroli skarbowej nie będą kontrolować cen umownych w zakresie objętym ogranicze­niami swobodnego kształtowania ich poziomu, a zajmą się wyłącznie badaniem prawidłowości stosowa­nia cen urzędowych, w tym marż handlowych urzędowych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków