Gdy kartowicz chce zawiesić działalność…

Czasami, zwłaszcza w czasie kryzysu, gdy działalność okazuje się niezbyt opłacalna, podatnik opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej może chcieć wstrzymać wykonywanie działalności na jakiś czas, nie likwidując jej jednak. Czy musi w tym okresie płacić podatek?

 

W przypadku zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej w danym roku podatko­wym, nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej pod warunkiem, że:

  • przerwa trwa nieprzerwanie co najmniej 10 dni,
  • podatnik zawiadomi o przerwie właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia.

 

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okre­sie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Powyższe zasady nie dotyczą podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospo­darczej zawiesili wykonywanie działalności gospo­darczej. W ich bowiem przypadku nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków