Reklamy mają być cichsze

Krajowa Rada Radiofonii i Tele­wizji określiła skuteczniejsze, szczegółowe metody badania poziomu głośności reklam i te­lesprzedaży.

 

Od 14 czerwca br. pomiar gło­śności powinien być dokony­wany z parametrami dźwięku i w warunkach technicznych odpo­wiadających odbiorowi audycji przez odbiorcę końcowego Nowa meto­da pomiaru ma umożliwić poznanie rzeczywistej głośności reklam (tele­sprzedaży). Jej poziom nie będzie mógł przekraczać poziomu gło­śności audycji je poprzedzających. Teraz reklamy i telesprzadaż są za­zwyczaj głośniejsze od programów. Nadawcy bronią się, że tak nie jest, odnosząc się do obowiązujących metod pomiaru głośności, które mie­rzą wysokość decybeli. Ta zaś jest taka sama zarówno w reklamach (te­lesprzedaży), jak i w programach. Tymczasem rzeczywiście głośność zwiększana jest poprzez podniesie­nie częstotliwości dźwięku.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków