Marketingowa struktura produktu

W ujęciu marketingowym w każdym produkcie można wyróżnić pewne jego „warstwy.”


I. Rdzeń produktu to istota pro­duktu, jego cechy funkcjonal­ne i główna korzyść dla nabyw­cy, tj. masa, kształt, barwa, za­pach, smak.

II. Produkt rzeczywisty to wszystko co ma wpływ na to, jak towar (usługa) jest postrze­gany przez konsumenta, czyli takie zauważalne, realne wła­ściwości produktu jak: jakość, surowiec, z którego jest wyko­nany, cena, opakowanie, mar­ka, znak handlowy, model, styl, a także wygląd i zachowanie personelu sprzedażowego.

III. Produkt poszerzony (poten­cjalny) to dodatkowe korzy­ści, wartość dodatkowa dla na­bywcy, o którą można dodat­kowo wzbogacić produkt, czy­li najnowsze osiągnięcia tech­nologiczne czy nowe zastoso­wanie produktu, a także bez­płatna dostawa kupionego pro­duktu i instalacja, przedłużona gwarancja, możliwość reklama­cji, dobry i dostępny serwis, tani kredyt na zakup, pośrednictwo oraz np. ekologiczny charakter produktu, dobre samopoczucie osoby używającej markowych perfum czy satysfakcja z posiadania nowego numeru luksusowego samochodu

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków