E-branding

Budowanie marki w Internecie, czyli e-branding, to zadanie, jakie obecnie stoi przed każdym przedsiębiorstwem zajmującym się e-biznesem, jak i przed większością firm z innych sektorów.

 

Marka w ujęciu wąskim jest to określona nazwa i/lub symbol (znak towarowy, logo, opakowa­nie), których celem jest identyfika­cja produktu czy usługi ze sprze­dawcą bądź grupą sprzedawców oraz wyróżnienie ich spośród pro­duktów lub usług konkurencji. Z marką wiąże się prestiż firmy, ja­kość towarów czy usług, renoma, oryginalność, a co najważniejsze – lojalność klientów.  E-branding polega na wypromo­waniu i utrwaleniu marki, tak aby była ona powszechnie znana, co umożliwi ekspansję na nowe rynki i kontakt ze znacznie szerszą grupą odbiorców. E-branding nie ma bo­wiem terytorialnych granic.

 

Głównym narzędziem e-bran-dingowym jest strona interneto­wa, która jest wirtualną wizytówką każdej firmy. Łatwy do zapamięta­nia i krótki adres domeny zawiera­jący nazwę firmy ułatwia znalezie­nie jej w sieci. Proces budowania marki warto wesprzeć też działa­niami reklamowymi i innymi for­mami promocji.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków